W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

ie. Odpowiedzialność ta spoczywa na firmach, które podejmują działania, monitorują swój wpływ na środowisko, raportują swoje ustalenia i opracowują plany na przyszłość. D

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? sprawozdanie bdo

Odpowiedzialność ta spoczywa na firmach które

Firmy mają obowiązek chronić środowisko przed dalszymi szkodami, a ochrona środowiska nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszym świecie. Odpowiedzialność ta spoczywa na firmach, które podejmują działania, monitorują swój wpływ na środowisko, raportują swoje ustalenia i opracowują plany na przyszłość.

D


© 2019 http://w.jaworzno.pl/